//
archives

Nordic welfare state

This tag is associated with 1 post

Leder

Knut Oftung Én viktig del av maskulinitetsforskningen er å vise frem nye måter å være mann på. Det er i tråd med det human- og samfunnsvitenskaplige prosjektet der overskridelse og det konstruktivistiske element i det sosiale liv vektlegges. Slik kan maskulinitetsforskningen også bli en viktig del av likestillingskampen, fordi den slår beina under essensialisme og … Continue reading

Advertisements