//
NORMA 2.1

Editorial

Leder
Ulf Mellström
Read more

Interview

Masculinities, pornography and right‑wing supremacists: A monday morning talk with Michael Kimmel
Jeppe Lyng
Read more

Articles

Killing Bill: Men as rebellious feminists in the politics of passing
Linn Egeberg Holmgren
Abstract

Serious games: Competition and the homosocial construction of masculinity
Michael Meuser
Abstract

Changing storylines and masculine bodies in Australian coal mining organizations
Lena Abrahamsson & Margaret Somerville
Abstract

Book Reviews

Helena Hill: Befria mannen! – Idéer om förtryck, frigörelse och förändring hos en svensk mansrörelse under 1970- och tidigt 1980-tal
Niklas Järvklo

Lissa Nordin: Man ska ju vara två: män och kärlekslängtan i norrländsk glesbygd
Petra Jonvallen

Read more

Comments are closed.