//
you're reading...
Abstracts, Journal issues, NORMA 3.1

Leder

Ulf Mellström

Som redaktör för NORMA tycker jag mig se hur det med tiden blivit allt tydligare att tidskriften och dess innehåll kommit att ligga mitt i strömfåran för det som vi numera kan kalla den tredje vågens maskulinitetsforskning. Det är glädjande att NORMA som nu är inne på sitt tredje utgivningsår faktiskt har lyckats fånga upp det som vi skapade tidskriften för, d v s att vara ett forum för samtida ledande nordisk maskulinitetsforskning. Innehållet i föreliggande nummer som jag snart återkommer till i mer detalj är en avspegling av detta. Det motsägelsefulla, paradoxala och ambivalenta i maskulinitetskonstruktioner framstår allt starkare i den samtida forskningen. Maktlöshet och maktfullkomlighet arbetar parallellt såväl som dominans och underordning i rörliga genusordningar. Read more

NORMA: Nordic Journal for Masculinity Studies 3(1), 1-4

Discussion

Comments are closed.

%d bloggers like this: