//
you're reading...
Abstracts, Journal issues, NORMA 2.1

Leder

Ulf Mellström

Alltsedan kvinnorörelsens begynnelse har olika män varit en del av det emancipatoriska projekt som på åtskilliga sätt förgrenats i författande, forskning och aktivism. Mäns deltagande i kampen för kvinnors rättigheter har en lång historia (se exempelvis Murphy 2004). Aristofanes skrev pjäsen Lysistrate 411 (f.Kr.) och Plato Republiken 380 (f.Kr.). I båda pjäserna förutsätts kvinnor vara jämställda med män och delta på lika villkor i politiskt beslutsfattande. I Lysistrate introduceras idén att den politiska makten skickligt kan hanteras av kvinnor och att kvinnors samlade visdom kanske t o m lämpar sig bättre för politisk maktutövning. Plato hävdar att (åtminstone vissa) kvinnor bör ha samma rättigheter till politiskt deltagande och utbildning. Han introducerar här ett tema som kommit att bli det kanske mest centrala i feministisk debatt alltsedan dess. Juliet Mitchell (1984) karaktäriserar bland annat Plato som »protofeminist» och föregångare till introduktionen av begreppet feminist på 1600-talet. Read more

NORMA: Nordic Journal for Masculinity Studies 2(1), 1-6

Discussion

Comments are closed.

%d bloggers like this: